Traffic Safety (Vietnamese)

Traffic Safety (Vietnamese)

Thưa quí vị phụ huynh,

Với nhiều phụ huynh đón con em sau giờ học, giao thông tại đường Wanaki và đại lộ Odessa có lúc rất nguy hiểm.

Xin quí vị chú ý đến an toàn của tất cả khách bộ hành và người đi xe đạp (đặc biệt là trẻ em nhỏ) khi lái xe gần trường học. Xin đặc biệt đề phòng đến trẻ em băng qua đường và đi ra từ giữa các xe đậu hay quanh xe Buýt.

Để an toàn cho tất cả học sinh, xin quan sát giới hạn tốc độ (speed limit) và tuân theo hướng dẫn của bảo vệ qua đường (school crossing guard) là người trông coi học sinh băng qua đường và bảo đảm quí vị đậu xe hợp lệ và tuân theo luật giao thông trong khi đang ở khu vực giao thông quanh trường.

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của quí vị để tăng cường an toàn cho tất cả học sinh.

Linda Maxwell
Hiệu Trưởng

Follow Us

Useful Links