HomeParentsTraffic Safety

Dear Parents,

With many parents picking up their children after school, traffic in Wanaka Drive and Odessa Avenue can be quite dangerous at times.

Please be aware of the safety of all pedestrians and cyclists (particularly young children) when driving near the college. Please be particularly aware of children crossing the road or walking out from between parked cars or around buses.

For the safety of all students, please observe a safe speed limit and obey the directions of the school crossing guard, who manages the school crossing. Please ensure you park appropriately and observe all traffic laws while in the school traffic zone.

Your help with improving the safety of all students would be greatly appreciated.

Linda Maxwell
College Principal

Children walking to school

Thưa quí vị phụ huynh,

Với nhiều phụ huynh đón con em sau giờ học, giao thông tại đường Wanaki và đại lộ Odessa có lúc rất nguy hiểm.

Xin quí vị chú ý đến an toàn của tất cả khách bộ hành và người đi xe đạp (đặc biệt là trẻ em nhỏ) khi lái xe gần trường học. Xin đặc biệt đề phòng đến trẻ em băng qua đường và đi ra từ giữa các xe đậu hay quanh xe Buýt.

Để an toàn cho tất cả học sinh, xin quan sát giới hạn tốc độ (speed limit) và tuân theo hướng dẫn của bảo vệ qua đường (school crossing guard) là người trông coi học sinh băng qua đường và bảo đảm quí vị đậu xe hợp lệ và tuân theo luật giao thông trong khi đang ở khu vực giao thông quanh trường.

Chúng tôi chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của quí vị để tăng cường an toàn cho tất cả học sinh.

Linda Maxwell
Hiệu Trưởng

Children walking to school